ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αρχική Επιστροφές Προϊόντων

 

Υπαναχώρηση – Αντικατάσταση – Μείωση τιμήματος

O καταναλωτής διατηρεί το δικαίωμα που του δίνεται εκ του νόμου για υπαναχώρηση, αντικατάσταση ή μείωση του τιμήματος σε περίπτωση εμφάνισης πραγματικού ελαττώματος ή ελλείψεως συνομολογημένης ιδιότητας ή σε περίπτωση αλλαγής γνώμης σύμφωνα με τις διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου. Σε κάθε περίπτωση λόγω του ότι η παρούσα σύμβαση που συνάπτεται είναι σύμβαση εξ αποστάσεως έχει δικαίωμα υπαναχώρησης μέσα σε 14 ημερολογιακές ημέρες από την παραλαβή του προϊόντος. Εντός της προθεσμίας αυτής οφείλετε να μας ενημερώσετε για την απόφαση σας.

Αν επιθυμείτε υπαναχώρηση ή αντικατάσταση επειδή αλλάξατε γνώμη, ασκείτε το δικαίωμα σας με την εξαίρεση όσων προϊόντων κατασκευάζονται με εξατομικευμένα χαρακτηριστικά και μόνο για εσάς συγκεκριμένα και ιδιαιτέρως για αυτά που απαιτείται η παροχή υπηρεσιών τρίτων προσώπων-συνεργατών μας. Θα ενημερώνεστε για το κάθε τέτοιο προϊόν με email και θα είμαστε στην διάθεση σας για περαιτέρω λεπτομέρειες.

Σε περίπτωση ασκήσεως ενός εκ των ως άνω δικαιωμάτων οφείλετε να επιστρέψετε τα προϊόντα με τις εξής προϋποθέσεις: τα προϊόντα θα πρέπει να μην έχουν χρησιμοποιηθεί, να βρίσκονται στην κατάσταση που παραλήφθηκαν, πλήρη και χωρίς φθορές, η συσκευασία τους να είναι αυτή που κανονικά τα συνοδεύει, και να είναι σε άριστη κατάσταση, μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία τα συνόδευαν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ) κατά την παράδοση. Τα έξοδα αποστολής σας βαρύνουν στην περίπτωση που η άσκηση του δικαιώματος σας είναι λόγω αλλαγής γνώμης για το οποίο κόστος θα ενημερώνεστε.

Στην περίπτωση της υπαναχώρησης η επιστροφή των χρημάτων σας θα πραγματοποιείται μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό ή με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής σας κάρτας.

Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων επιστροφών ή σε περίπτωση που η εταιρία μας αντιληφθεί, κατά την απόλυτη κρίση της, ότι ο πελάτης καταχράται το δικαίωμα επιστροφής ή δρα κακόπιστα, έχει κάθε δικαίωμα να αρνηθεί την επιστροφή του προϊόντος ακόμα κι αν καλύπτονται οι παραπάνω προϋποθέσεις.

Η όποια εταιρία μεταφοράς συμβάλλει στην παράδοση των προϊόντων μας, είναι ανεξάρτητη της δικής μας εταιρίας και ευθύνεται για τυχόν αλλοίωση ή καταστροφή των προϊόντων κατά τη μεταφορά.

Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να καταργήσει ή να τροποποιεί την πολιτική επιστροφών της, οποτεδήποτε, δημοσιεύοντας τους σχετικούς νέους όρους και προϋποθέσεις στο louiza.gr.

Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία μας τηρεί τους όρους και εσείς τους αποδέχεστε με την ρητή επιφύλαξη για κάθε ισχύουσα διάταξη για την προστασία του καταναλωτή και του κώδικα καταναλωτικής δεοντολογίας.